Stop de kolonisten van Katoen
  • W3C compliance
  • Home
    • W3C compliance
 /stopdekolonisten/stopdekolonisten-res.jpg
 

Gerechtigheid is geschied !

Op 8 november 2022, na een lange strijd, heeft het recht mogen zegevieren. 
Het Hof van Beroep vernietigt de verkoop van Gentse OCMW-gronden aan de NV Bijloke van Huts, “STOP DE KOLONISTEN VAN KATOEN” 
 
Lees er alles over in onderstaande artikels:
- Artikel Boerenforum
LANDBOUWGROND IS GEEN SPEL!
 
 


Waarover gaat het?

In 2016 verkocht het Gentse OCMW 450 hectare landbouwgrond in zeeuws-vlaanderen aan een Luxemburgse vennootschap van Ferdinand Huts, de topman van Katoen Natie. De 72 percelen landbouwgrond werden in één lot verkocht, waardoor gewone boeren geen kans maakten bij de verkoop. Bovendien betaalde Fernand Huts een prijs die ver onder de waarde ligt die het OCMW had kunnen krijgen, zeker indien alle loten afzonderlijk verkocht waren geweest, waardoor er sprake zou zijn van verdoken staatssteun. Het vennootschap van Huts betaalde 17,5 miljoen voor de gronden, terwijl deze volgens een officiële schatting in 2016 zo’n 20 miljoen euro waard zouden geweest zijn. In de huidige markt zou dat zelfs al 22 miljoen zijn. Wat neerkomt op enkele miljoenen staatssteun.
Twee boeren stapten daarop naar de rechter om de verkoop te laten vernietigen. De boeren kregen geen gelijk in eerste aanleg, maar gingen in beroep. Het hof van beroep besliste daarop om advies te vragen van de Europese Commissie over de vraag of er sprake is van verdoken staatssteun. Dit advies, dat ernstige vraagtekens plaats bij de verkoop, werdt besproken op de zitting van 13 september. Op 8 november 2022, na een lange strijd, heeft het recht dan toch mogen zegevieren. Het Hof van Beroep verklaart de verkoop nietig. 

Wat blijven onze eisen?

We vragen dat het Gentse stadsbestuur de verkoop van publieke landbouwgrond stopzet en het huidige moratorium op de verkoop van publieke landbouwgrond (dat eind 2022 afloopt) behoudt.
Publieke landbouwgrond is het perfecte instrument
- om de transitie te bevorderen naar een ecologisch en sociaal verantwoord landbouw- en voedselsysteem.
- om (startende) lokale boerinnen en boeren die op een ecologische manier aan landbouw willen doen te ondersteunen in hun moeizame zoektocht naar grond
- om tegelijkertijd ook iets te doen aan de klimaatveranderingen en het verlies aan biodiversiteit.
- en om ook de minder rijke lagen van de Gentse bevolking te voorzien van gezond en lokaal geproduceerd voedsel, een functie die publieke landbouwgrond eeuwenlang vervuld heeft.
Landbouwgrond mag niet dienen om mee te speculeren
Landbouwgrond moet landbouwgrond blijven
Actie 30/08 aan Katoennatie te Gent
 
 

Terugblik op de acties van 30/8/22

 
Op dinsdag 30/8 organiseerden Boerenforum, FIAN en XR Gent een kleine coup de théatre voor de gebouwen van Katoen Natie in de Gentse haven. Een tiental activisten namen er symbolisch een braakliggend stuk industriegrond in en zaaiden er wintertarwe in.
 
 
’s Avonds namen Boerenforum, XR Gent, de Landbouwbrigades en FIAN deel aan de Oogststoet in Oostakker. Enkele dappere landloze boeren trokken er een huifkar met daarop Fernand Huts en een vertegenwoordiger van het Gentse OCMW. We deelden 1000 flyers uit en spaarden er nog enkelen voor de tribune met daarop enkele Gentse schepenen en andere lokale autoriteiten. Hopelijk is de boodschap aan het Gentse stadsbestuur daarbij goed toegekomen.
 
 
 
 
Lees hier het persbericht
 
 /stopdekolonisten/3.png/stopdekolonisten/5.png/stopdekolonisten/10.png/stopdekolonisten/19.png/stopdekolonisten/22.png/stopdekolonisten/29.png
 
 

Stop de kolonisten van Katoen !

 

Links